Kalendarium dziejów Lwowa

1256 Pierwsza pisemna wzmianka o Lwowie
1301 Śmierć księcia Lwa
1340 Pierwsza wyprawa króla Kazimierza Wielkiego na Lwów
1349 Włączenie Lwowa do państwa polskiego
1356 Nadanie miastu prawa magdeburskiego
1356-1363 Budowa Katedry Ormiańskiej
1360 Rozpoczęcie budowy Katedry Łacińskiej
1381 Pierwsza udokumentowana wzmianka o ratuszu
1445 Ukończenie budowy murów obronnych i baszt
1481 Konsekracja Katedry Łacińskiej
1526 Nadanie miastu herbu przez kró1a Zygmunta I
1527 Wielki pożar, który zniszczył gotycką zabudowę miasta
1572 Rozpoczęcie budowy zespołu cerkwi Uspeńskiej (Wołoskiej)
1574 Pierwsza księga drukowana we Lwowie cyrylicą - "Apostoł" Iwana Fedorowa
1578 Pierwsza księga polska drukowana we Lwowie-"Dryas Zamechska" Jana Kochanowskiego
1596 Unia Brzeska
1626 Unia Ormian lwowskich z Kościołem Rzymskim
1648, 1655 Oblężenia Lwowa przez wojska kozackie pod wodzą B. Chmielnickiego
1656 Śluby króla Jana Kazimierza w Katedrze lwowskiej (1 kwietnia)
1661 Założenie Uniwersytetu dekretem króla Jana Kazimierza
1673 Śmierć we Lwowie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego
1704 Zdobycie i obrabowanie miasta przez wojska szwedzkiego króla Karola XII
1761 Ukończenie budowy greckokatolickiej katedry św. Jura
1772 Włączenie Lwowa do cesarstwa Austrii (19 września)
1773 Założenie drukarni Pillerów i rozpoczęcie wydawania pierwszej we Lwowie gazety "Avertissement" ("Uwiadomienie")
1776 Otwarcie stałego teatru niemieckiego
1777 Rozpoczęcie rozbiórki starych obwarowań miejskich
1783 Założenie miejskich cmentarzy
1784 Pierwszy lot balonu nad Lwowem
1809 Otwarcie stałej sceny polskiej
1811 Pierwszy numer "Gazety Lwowskiej"
1817 Założenie Ossolineum
1831 Epidemia cholery
1835 Ukończenie budowy nowego ratusza
1841 Pierwszy młyn parowy we Lwowie
1842 Otwarcie Teatru Skarbka
1844 Otwarcie Akademii Technicznej
1844 Założenie Galicyjskiej Kasy Oszczędności
1848 Wydarzenia rewolucyjne "Wiosny Ludów"
1852 Pierwszy telegraf we Lwowie
1853 Wynalezienie we Lwowie pierwszej na świecie lampy naftowej
1858 Zaprowadzenie gazowego oświetlenia miasta
1861 Otwarcie linii kolejowej Lwów-Przemyśl
1861 Otwarcie Sejmu Galicyjskiego
1866 Powstanie towarzystwa "Sokół"
1870 Odnowienie samorządu miejskiego
1874 Założenie Muzeum Przemysłu Artystycznego
1875 Zainstalowanie stałego połączenia telegraficznego ze Lwowem
1879 Uruchomienie tramwaju konnego
1881 Elektryczne oświetlenie sali sejmowej
1883 Pojawienie się łączności telefonicznej
1887 Założenie Stryjskiego Parku
1893 Utworzenie Muzeum Historycznego m. Lwowa
1894 Powszechna Wystawa Krajowa, otwarcie Panoramy Racławickiej, początek ruchu tramwaju elektrycznego
1896 Pierwszy we Lwowie seans filmowy
1897 Pierwszy automobil na ulicach Lwowa
1900 Zaprowadzenie elektrycznego oświetlenia ulic i wodociągu
1900 Otwarcie nowego Teatru Miejskiego (Wielkiego)
1904 Odsłonięcie pomnika A. Mickiewicza
1905 Założenie ukraińskiego Muzeum Narodowego
1910 Pierwszy lot samolotu we Lwowie
1911 Pierwsze drużyny Harcerstwa Polskiego
1914-1915 Okupacja Lwowa przez wojska rosyjskie
1918 Ukraińsko-polskie walki o Lwów (1-22 listopada)
1920 Odznaczenie Lwowa przez Marszałka J. Piłsudskiego Orderem Virtuti Militari (22 listopada)
1921 Otwarcie "Targów Wschodnich"
1930 Rozpoczęcie audycji rozgłośni "Polskie Radio Lwów"
1932 Pierwszy telewizor we Lwowie
1934 Otwarcie "Cmentarza Obrońców Lwowa"
1936 Demonstracje bezrobotnych
1939 Zajęcie Lwowa przez wojska radzieckie
1941 Niemiecka okupacja Lwowa (30 czerwca)
1943 Zgładzenie przez hitlerowców ludności żydowskiej w getcie
1944 Zajęcie Lwowa przez ZSRR
1945 Początek ekspatriacji Polaków

źródło: "Lwów Ilustrowany przewodnik" Wydawnictwa "Centrum Europy" Lwów i "Via Nova" Wrocław 2001r.

Lwów w przedwojennej fotografii - strona główna

Lwowskie pomniki
Lwowskie kościoły
Lwowskie cerkwie
Cmentarz Obrońców Lwowa
Zabytkowe kamienice w Rynku
Widoki lwowskich ulic i budowli
Gmachy i inne zabytki Lwowa
Lwów nocą

Mienie zabużańskie - procedura uzyskiwania rekompensaty

 

Copyright: Ó www.lwowiak.republika.pl 2005 Serwis Tv